prima: effectieve manier om pesten aan te pakken

Kinderen gaan naar school om te leren. Dat lukt het beste in een omgeving waarin zij zich goed voelen, en die veilig is. Maar soms is leren lastig, bijvoorbeeld omdat er gepest wordt op school. In Nederland zijn scholen sinds augustus 2015 wettelijk verplicht structureel te werken aan sociale veiligheid. Een erkend programma om u hierbij te helpen is Prima van VeiligheidNL. Hiermee pakt u pesten op een effectieve manier aan.

Prima-aanpak: erkend en kansrijk

De onafhankelijke commissie Beoordeling Anti-pestprogramma’s geeft aan dat Prima een veelbelovend antipestprogramma is. Ook is Prima een van de weinige programma’s die zich richten op alle betrokkenen bij scholen. En die zowel sturen op het voorkomen van pesten als het aanpakken ervan. Bovendien heeft een eerder onderzoek van TNO aangetoond dat de Prima-aanpak effect heeft: bij scholen die hiermee werken, daalt het pesten met 60%.

aan de slag met Prima

De prima-aanpak: uw voordelen

  • Erkend en schoolbreed: voor kinderen, leerkrachten, ander personeel én ouders.
  • Gericht op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.
  • Een programma op maat: Prima gaat altijd samen met andere pestprogramma’s en uw schoolbeleid en visie.
  • Meet effect en monitort structureel.
  • Uw school voldoet met Prima aan alle wettelijke verplichtingen rondom sociale veiligheid.
  • Handige en aantrekkelijke tools zoals de Pestmeter, e-learning en persoonlijke begeleiding door een gecertificeerde Prima-begeleider.

meer over uw voordelen