Patricia Bolwerk

Contactinformatie

Bolwerken
Hagensteeg 19
7411 PV Deventer

T: 06-20017161
E: patricia@bolwerken.com
W: http://bolwerken.com/

Achtergrond Prima-begeleider

Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met BOLWERKen en Stop Pesten Nu. Zij is trainer en coach vanuit haar eigen praktijk BOLWERKen en gecertificeerd PRIMA-begeleider. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken van pesten en de gevolgen ervan, startte Patricia verschillende activiteiten. Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij Stichting Stop Pesten Nu opgericht.

In welke provincies werkzaam

Nederland

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.