Ans van der Borst

Contactinformatie

GGD West-Brabant
Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda

T: 076-5282000
E: a.borst@ggdwestbrabant.nl
W: http://www.ggdwestbrabant.nl/

Achtergrond Prima-begeleider

Mijn doel: kinderen, jongeren, ouders, burgers bewust maken van hun leefstijl en gezondheid zodat zij vanuit hun eigen mogelijkheden zelf keuzes leren maken. Vraaggericht werken op gebied van collectieve preventie is de spil van mijn werk. In mijn functie van gezondheidsbevorderaar, mediacoach en trainer GGD-Academy richt mijn expertise richt zich op gebied van jeugd en specifiek op (digi)pesten en mediawijsheid. Ervaren in het geven van trainingen voor docenten onderwijs en jeugdprofessionals instellingen zorg en welzijn.

In welke provincies werkzaam

West Brabant

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.