Lydia Brookman

Contactinformatie

GGD Groningen
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen

T: 0625635820
E: lydia.brookman@ggd.groningen.nl
W: http://ggd.groningen.nl/

Achtergrond Prima-begeleider

Gecertificeerd Prima trainer. Beleidsmedewerker GGD Groningen.
Universitaire opleiding Pedagogiek, Onderwijskunde.

Vanaf 2003 lid en coördinator van het Consultatieteam Pesten in Groningen, waarin scholen in het Basis-en Voortgezet Onderwijs zijn begeleid t.a.v. pestsituaties. Ervaring met de steungroep en de herstelaanpak, het geven van begeleiding in groepen, ondersteuning van team en leerkrachten, gesprekken met ouders en kinderen, verzorgen van ouderavonden rond pesten.

In welke provincies werkzaam

Groningen, Friesland, Drenthe

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.