Drs. R.A. van der Garde

Contactinformatie

Ds. G.H. Kerstencentrum
Nieuweweg Noord 251
3905 LW Veenendaal

T: 0318-517310
E: ravandergarde@koc.nu
W: http://www.koc.nu/

Achtergrond Prima-begeleider

Sinds 1980 onderwijsadviseur onder meer op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast gz-psycholoog.

In welke provincies werkzaam

Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.