K. Karels

Contactinformatie

K. Karels
Nieuweweg - Noord 251
3900 LW Veenendaal

T: 0318-517310
E: kkarels@koc.nu
W: http://www.koc.nu/

Achtergrond Prima-begeleider

Korstiaan Karels MSc is als onderwijsadviseur betrokken bij verschillende projecten rondom schoolverbetering. De kracht van de begeleiding wordt gevormd door een integrale benadering van onderwijs en opvoeding, mensen en middelen.

Eigenaarschap is de kern van de verandering, want onderwijs is in essentie ‘jezelf overbodig maken’. Dat geldt ook bij het steunen en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, zowel van kind, ouder, leerkracht en leidinggevende. Vanuit visie wordt de begeleiding gekenmerkt door het onbekommerd delen van kennis en de groei van individuele vaardigheden stimuleren in dienst van het gemeenschappelijke doel.

In de begeleiding wordt aangesloten bij de kernwaarden van de school en het team, vanuit de overtuiging dat een verandering alleen duurzaam is, wanneer deze verbonden is met de diepste drijfveren van mensen.

In welke provincies werkzaam

Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, Overijssel, Flevoland, Noord Brabant

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.