Dhr. T. Klungers

Contactinformatie

Posicom
Heemraadweg 309
1382 GX Weesp

T: 06 55 14 26 13
E: info@posicom.nl
W: http://www.posicom.nl/

Achtergrond Prima-begeleider

In 1996 ben ik begonnen met anti-pestbureau Posicom. Verder ben ik docent “pesten” bij BGL binnen de opleiding tot kinder- & jeugdtherapeut. Bij BIVT verzorg ik aan therapeuten, psychologen en andere hulpverleners de nascholing over pesten en groepsprocessen met daarbij de therapeutische mogelijkheden. Ik ben tevens therapeut in eigen praktijk en helemaal gespecialiseerd op cliënten die last hebben van pesten en/of een pestverleden.Voor leerkrachten en docenten verzorg ik regelmatig trainingen over pesten bij onderwijstrainingsbureau Ortyz. Verder ben ik hoofddocent bij BSO in de opleiding tot anti-pestcoördinator. Verder geef ik op verzoek teamtrainingen op locatie. Tevens als adviseur nauw betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van verschillende NJI-goedgekeurde anti-pestmethodes en boeken over pesten. Omstreeks het jaar 2000 deelgenomen aan een expertmeeting over pesten dat was georganiseerd door de toenmalig tweede kamerlid Lucy Kortram.
Verder in 2013 uitgenodigd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Kinderombudsman Marc Dullaert om als expert op het gebied van pesten deel te nemen aan een expertmeeting om te reflecteren over een plan van aanpak m.b.t. pesten op school.

Ik heb in de afgelopen tientallen jaren de volgende diploma's / certificaten behaald van opleidingen tot / van:

 • volledig bevoegd onderwijzer;
 • buitengewoon Onderwijs;
 • basiseducatie (volwassenenonderwijs);
 • autisme;
 • pedagogisch didaktisch onderzoek;
 • Tools of the trade (met o.a. de gedragsbarometer);
 • NLP- coach /therapeut;
 • beroepsopleiding hypno- / psychotherapie + medische basiskennis;
 • EMDR (traumaverwerking);
 • mediator (behaald aan een door het NMI erkend opleidingsinstituut);
 • geweldloze communicatie;
 • oplossingsgerichte communicatie;
 • Trainer & coach Kids'Skills (=ambassador Kids'Skills) (*1);
 • internationaal gecertificeerd NLP-communicatietrainer;
 • Gordon (communicatie)trainer voor de doelgroepen ouders (*1) leraren basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (V)SO;
 • BHR-(communicatie)trainer;
 • begeleider Deugdenproject / Virtuesproject;
 • teamcoach / teamtrainer;
 • agressietrainer /-coach;
 • trainer / coach vitaliteitsmanagement;
 • Nationaal mediaCoach (mediawijsheid);
 • Professional Preventie Digitaal Pesten (= cyberpesten );
 • “Leefstijl voor jongeren” (methode soc.-emot. ontw.) (*1);
 • trainer Rots & Water (*1);
 • trainer Stevige Stap (= training overgang groep 8 naar brugklas);
 • Kanjertrainer en coördinator Kanjertraining (*1 en *2);
 • begeleider PRIMA-methode (anti-pestmethode voor het onderwijs) (*1 en 2);
 • trainer /adviseur "Omgaan met pesten" voor alle produkten, zoals "De Sta Sterk Training" (*1 en 2) en voor de anti-pestprojecten op maat voor scholen, TSO, BSO,
 • instellingen en bedrijven.

(*1) Deze zestal trainingen / methodes, waarvoor Theo Klungers gecertificeerd is, zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
(*2) De methodes om pesten aan te pakken zijn voorlopig goedgekeurd (op dit moment de hoogste beoordeling) door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Zie ook Beoordeling anti-pestprogramma's van het ministerie van OCW.


Uiteraard volg ik nog regelmatig workshops om up-to-date te blijven.

In welke provincies werkzaam

Nederland

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

 • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
 • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
 • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
 • Intervisiebijeenkomsten.
 • Ouderbijeenkomst.