Drs. Irene van der Mark

ontactinformatie

OnderwijsAdvies
van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer

T: 079 329 56 16
E: i.vdmark@onderwijsadvies.nl
W: http://www.onderwijsadvies.nl/

Achtergrond Prima-begeleider

Ik ben Irene van der Mark en vanaf 1981 ben ik werkzaam als adviseur in de onderwijsbegeleiding. Deels werk ik als orthopedagoog voor leraren en intern begeleiders, wanneer er problemen zijn met individuele leerlingen. Vaak is, behalve leer- en werkhoudingproblemen bij een leerling, ook de sociale veiligheid hierbij in het geding. Soms gaat het om de veiligheid van de leerling in kwestie, soms ook om de veiligheid van diens medeleerlingen, leraren en anderen op school.

Daarnaast werk ik voor schoolteams en groepen leraren, onder meer als zij werk willen maken van de sociale veiligheid en het sociale klimaat in de klassen en op de gehele school. In het kader daarvan heb ik in 2008-2009 de training mogen volgen tot gecertificeerd Prima begeleider. Ik heb een school begeleid bij het invoeren van de Prima methode in de gehele school. Daarnaast heb ik diverse workshops verzorgd over de Prima methode maar ook meer algemeen over pestproblematiek, pesten in de onderbouw en cyberpesten. Ook heb ik diverse scholen ondersteund bij het kiezen en invoeren van leerlingvolgsystemen en methoden voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

In welke provincies werkzaam

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.