G. Versprille

Contactinformatie

goed-gezien.nl
Wolthuisweg 30
8091 EB Wezep

T: 06-81294257
E: geke@goed-gezien.nl
W: http://www.goed-gezien.nl/

Achtergrond Prima-begeleider

Gecertificeerd PRIMA-begeleider
Master SEN leidinggeven, begeleiden en gedrag
Jarenlange ervaring als SoVa-specialist in het primair onderwijs (SBO)
Expertise op het gebied van groepsdynamica (groepsvorming), leerling bemiddeling, werken met groepsvergaderingen en (een positieve) aanpak van het plein
Missie: Het stimuleren van een positief en sociaal veilig klimaat op school- en groepsniveau in samenwerking met de leerlingen Auteur van “De Groep Centraal” en “Sociaal Centraal” en ontwikkelaar van de spellen “Emotie-Domino” en “Mijn BasisVaardigheden”

In welke provincies werkzaam

Gelderland, Overijssel, Flevoland

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.