Ciske Vriesema

Contactinformatie

CVT & Co
Hof van Eden 14
4664 CR Lepelstraat

T: 06-48150563
E: info@cvt-co.nl
W: http://www.cvt-co.nl/

Achtergrond Prima-begeleider

Ciska Vriesema HBO afgestudeerd als trainer met als specialisatie: omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: agressie, overval, geweld, conflicten en pesten (op school of op het werk). Daarnaast geeft zij trainingen in het vergroten van persoonlijke (sociale en fysieke) weerbaarheid. Ciska is naast PRIMA begeleider ook gecertificeerd trainer bij de stichting omgaan met pesten (STASterk training) en Rots & Water trainer (ook voor kinderen met ASS) en helpt zij kinderen van groep 8 een STERKE Start te maken op de brugklas. Daarnaast is zij ISO gecertificeerd agressietrainer en aangesloten bij de NITKA.

In welke provincies werkzaam

West Brabant, Zeeland, Zuid-Holland

Varianten Prima-pakketten

Wilt uw school extra ondersteuning vanuit Prima? Neem contact op met Rein van der Garde voor advies en / of training op maat. Hieronder treft u enkele ondersteuningsmogelijkheden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima- Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.