kosten en begeleiding

Kosten Prima

De Prima-aanpak kost uw school € 450. Daarmee koopt u de volledige aanpak inclusief:

  • 75 leerlingenboekjes (extra boekjes kosten € 0,37 per stuk);
  • 1 dvd van de film Spijt! (extra dvd’s kosten € 7,95 per stuk);
  • 3 handleidingen met basisinformatie over de Prima-aanpak (extra handleidingen kosten € 0,80 per stuk).

Extra begeleiding

Naast het standaardpakket kunt u ook extra begeleiding krijgen van een gecertificeerde Prima-begeleider. Dit is een ervaren adviseur die uw school ondersteunt waar u dat nodig heeft. Extra begeleiding betekent ook extra kosten. Hoe hoog die kosten precies zijn, is afhankelijk van de inzet die u vraagt van uw begeleider. Verder kunnen de kosten voor extra begeleiding per begeleider verschillen. Hierover maakt u afspraken met de begeleider van uw keuze.

U kunt een Prima-begeleider inzetten voor bijvoorbeeld:

  • een Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor uw school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken;
  • een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima-Pestmeters (onder leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt vervolgens analyses van de uitkomsten en geeft een advies op maat over de aanpak van pesten op uw school. Ten slotte wordt er een kick-off georganiseerd op uw school;
  • een extra (niet-digitale) training van leerkrachten en ander personeel na het doorlopen van de e-learning;
  • begeleiding van intervisiebijeenkomsten;
  • begeleiding van een ouderbijeenkomst of ouderavond.

Bijdrage van Fonds 1818

Bij Fonds 1818 kunt u een bijdrage aanvragen voor een antipestproject. Fonds 1818 financiert maximaal 75 procent van de kosten. Meer over subsidie Fonds 1818