meer over de pestmeter

Doelen, doelgroepen en voorbeeldvragen

De Pestmeter brengt de situatie voor verschillende doelgroepen in kaart. Lees meer over de doelen bij de doelgroepen leerlingen, leerkrachten en ouders. Bekijk ook een aantal voorbeeldvragen.

Doelen Prima-Pestmeter voor leerlingen

  1. Vaststellen van de beginsituatie (0-meting) van het pesten op school/in de groep.
  2. Bewustwording van de aard en omvang van de pestsituatie op school.
  3. Het tweede meetmoment van de Prima-Pestmeter voor leerlingen is bedoeld als evaluatiemiddel.
  4. De effecten van de Prima-aanpak worden zichtbaar gemaakt.

Het invullen van de Prima-Pestmeter voor leerlingen duurt maximaal 40 minuten.

Doelen Prima-Pestmeter voor leerkrachten

  1. Inzicht geven in de situatie op uw school bij het begin van de pestaanpak.
  2. Adviezen en tools aanreiken voor concrete actiepunten.

Het invullen van de Prima-Pestmeter voor leerkrachten duurt 30 tot 60 minuten.

Doelen Prima-Pestmeter voor ouders

  1. De Prima-Pestmeter voor ouders is een externe controle: Hoe wordt er op school omgegaan met pestgedrag?
  2. Stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Het invullen van de Prima-Pestmeter voor ouders duurt maximaal 20 minuten.

Zomaar wat voorbeeldvragen

Pestmeter leerlingen:

Hoe vaak is het de afgelopen 3 maanden gebeurd dat je op school bent uitgescholden, uitgelachen of belachelijk gemaakt?

Welke rol heb jij in pestsituaties?

Pestmeter ouders:

De kinderen voelen zich veilig op school.

Wordt u op de hoogte gehouden van de methodes of activiteiten die de school gebruikt of organiseert ten aanzien van sociale vaardigheden of antipestprogramma’s?

Pestmeter leerkrachten:

Zijn er afspraken op school over hoe pesten wordt aangepakt?

Maakt u een sociogram van uw klas?