meer over het lespakket

Leerdoelen, tijdsbeslag en leerlingenboekje

Het lespakket heeft verschillende leerdoelen die uw school in een bepaald tijdsbeslag kan bereiken.

Leerdoelen van het lespakket

  • Leerlingen informeren over pestgedrag en hen leren hoe ze dit kunnen voorkomen, verminderen of stoppen.
  • Leerlingen bewust maken van hun gedrag en hun eigen verantwoordelijkheid voor de sfeer in de klas.
  • Leerlingen kunnen en durven verantwoordelijkheid te nemen als er sprake is van pesten. Het lesmateriaal sluit aan bij het leerplan van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en bij enkele kerndoelen van het basisonderwijs binnen de gebieden Nederlands, OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriĆ«ntatie.

Tijdsbeslag lespakket

Het is aan te raden om op meerdere momenten binnen een bepaalde periode aandacht te besteden aan het lespakket. Het leerlingenboekje is te behandelen in 6 lessen. Een les duurt ongeveer 40 minuten. De laatste les vraagt wat meer tijd. Na afsluiting van het lespakket is het belangrijk dat u het onderwerp pesten tijdens het schooljaar nog regelmatig laat terugkomen.

Opzet leerlingenboekje

Het leerlingenboekje bestaat uit 6 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bevat circa 5 opdrachten waarin de informatie uit het hoofdstuk is verwerkt. De hoofdstukken zijn:

  1. Plagen en pesten.
  2. 6 rollen bij pesten.
  3. Pesten doet pijn.
  4. Cyberpesten.
  5. Wat kun je doen?
  6. Het pesten stoppen.