wat bereikt u?

Met de Prima-aanpak bereikt u meerdere doelen

 • Een veilig schoolklimaat.
 • Het zo goed mogelijk opvangen van signalen van pestgedrag.
 • Pestgedrag stoppen en voorkomen.
 • Zo veel mogelijk partijen betrekken bij de aanpak van pestgedrag.

U bereikt deze doelen doordat Prima verschillende voordelen heeft:

 • erkend en schoolbreed: voor kinderen, leerkrachten, ander personeel én ouders;
 • preventief en curatief;
 • een programma op maat: Prima gaat altijd samen met andere pestprogramma’s en uw schoolbeleid en visie;
 • effectief metend en structureel monitorend.

Daarnaast zijn er nog de volgende voordelen:

 • uw school voldoet met Prima aan alle wettelijke verplichtingen rondom sociale veiligheid;
 • handige en aantrekkelijke tools zoals de Pestmeter, e-learning en persoonlijke begeleiding door een gecertificeerde Prima-begeleider.

Een erkende, schoolbrede aanpak

Om scholen te helpen bij het kiezen van een goed programma tegen pesten, heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een plan gemaakt voor de beoordeling van zulke programma’s. Ook is er een onafhankelijke commissie van deskundigen in het leven geroepen: de Commissie Anti-pestprogramma’s. Deze commissie heeft inmiddels meer dan 30 programma’s beoordeeld. 10 daarvan heeft zij aangemerkt als veelbelovend, waaronder Prima. Slechts weinig van die programma’s hebben dezelfde breedte als Prima: gericht op alle betrokkenen in en rondom scholen. En zowel op het voorkomen als het aanpakken van pestgedrag.

Het voorkomen en aanpakken van pesten

U kunt pesten aanpakken zodra u merkt dat het zich voordoet. Maar beter is om het voor te zijn door te werken aan een veilig klimaat waarin voor pesten geen ruimte is. Met de Prima-aanpak werkt uw school over een periode van 2 jaar aan een antipestbeleid dat u structureel kunt gebruiken. U neemt hierin alle betrokkenen mee: leerlingen, ouders, leerkrachten en overig personeel. Dat doet u met de inzet van vaste middelen, zoals een Pestmeter en e-learning voor leerkrachten. De aanpak biedt ook ruimte om aan te sluiten bij het eigen schoolbeleid.

Meten is weten

Het is altijd goed om de leerlingen te laten bevestigen of en hoe er wordt gepest op uw school (wie, wat, waar, wanneer en waarom). Leerkrachten en ouders zien vaak niet wat er voorvalt tussen leerlingen. Ook als u al een stevig beleid heeft neergezet op uw school, moet u dit in het oog houden. De Prima-aanpak heeft daarom de Pestmeter ontwikkeld: een online vragenlijst voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Deze vragenlijst geeft een beeld van wat er werkelijk speelt op uw school op het gebied van pesten. Zo ontdekt u welke instrumenten u moet inzetten.

Voelen uw leerlingen zich veilig? Ontdek het gratis met de Pestmeter!

Prima sluit aan bij wettelijke verplichtingen

In augustus 2015 is de wet Sociale Veiligheid ingegaan. Natuurlijk was die veiligheid ook daarvoor al een belangrijk punt van aandacht op veel scholen. Maar de wet zorgt wel voor 3 aanscherpingen:

 1. Uw school is nu expliciet verantwoordelijk voor een veilig klimaat. En kan daar dus ook op aangesproken worden.
 2. Uw school moet de veiligheidsbeleving van leerlingen structureel monitoren. En daarvan een verslag overleggen aan de Inspectie van het Onderwijs.
 3. Uw school moet een persoon aanwijzen als aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, die ook optreedt als coördinator van een programma tegen pesten.

Vanaf najaar 2016 zal de inspectie scholen ook gaan controleren op naleving van de wet. Prima helpt u hierbij.

Handige tools en het Prima-certificaat

Prima bevat handige en unieke tools en de mogelijkheid om uw school persoonlijk te laten begeleiden. Na 2 jaar werken met Prima kan uw school het Prima-certificaat krijgen. Hiermee laat u aan de buitenwereld zien dat pesten op school niet getolereerd wordt. En dat u hier actief beleid tegen voert. Een gecertificeerde Prima-begeleider beoordeelt uw school op basis van een vaste evaluatielijst. Evaluatie gebeurt om de 2 jaar, zodat de aanpak tegen pesten en het certificaat actueel blijven.